ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ

 

  • Μονόφυλλο με ανάκλιση και περιμετρικό μηχανισμό GU
  • Δίφυλλο με 2 λαβές, ανάκλιση και περιμετρικό μηχανισμό GU