ΚΑΓΚΕΛΑ

  • Τύπου inox  με κάθετες ή οριζόντιες γραμμες
  • Με τζάμι
  • Παραδοσιακά