ΣΥΡΟΜΕΝΑ-ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ

  • Δίφυλλα, τρίφυλλα τετράφυλλα επάλληλα ή χωνευτά
  • Συρόμενα με ανύψωση φύλλου (ανασηκώμενα ή ανασυρόμενα)

 Επάλληλα δίφυλλα ή μονόφυλλα με σταθερό